La Luna Care.

Het bieden van belevings- en oplossingsgerichte Thuiszorg & begeleiding – Schoonheid & Welzijn – Hulpmiddelenservice en Dagbesteding aan verschillende doelgroepen. Allemaal onder één dak met één telefoon nummer. Zowel in de thuissituatie als op onze locatie.
De brug tussen Thuiszorg & Begeleiding – Schoonheid & Welzijn is Complementaire zorg.

“Wij zijn er voor jou”

Of terwijl, wij bieden intramurale zorg extramuraal. Om dit te kunnen doen is er een samenwerking nodig tussen de professional en de cliënt.
Door de cliënt actief te laten meedenken in het formuleren van de zorg/hulpvraag, vergroten we de zelfredzaamheid.
Deze belevingsgerichte manier van samenwerken, geeft een helder beeld van de draaglast en draagkracht van de cliënt.
Elke cliënt heeft competenties die door disbalans en/of te weinig stimulans niet of nauwelijks meer worden gebruikt.
Deze competenties zijn vaak lastig te benoemen.
Het is dan van belang om de cliënt d.m.v oplossingsgerichte gesprekken uit te dagen om zèlf inzicht te verkrijgen in zijn/haar competenties. Deze gesprekken voeren we vanuit de beleving: wat kan iemand wèl. Dus, samen met de cliënt denken we in mogelijkheden en kansen in plaats van onmogelijkheden en beperkingen. Ook  laten wij naasten hierin meedenken. We onderzoeken welke mogelijkheden de naasten hebben om een gedeelte van de zorg op zich te nemen.

Teven biedt La Luna Care intern en extern scholing aan voor hun medewerkers op het gebied van Verpleging/verzorging. Deze scholing is voor iedereen te volgen. Ook is er de mogelijkheid om een incompany training te volgen bij La Luna Care.

Op dit moment geef ik de Basiscurs Complementaire Zorg bij La Luna Care, in de nabije toekomst zullen hier meer cursussen gegeven worden.

Voor meer informatie klik hier.